O obci

Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin a Spišskej Magury v doline potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa. Z hľadiska jej geografickej polohy v rámci Slovenskej republiky sa nachádza v Prešovskom kraji v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Časť chotára obce patrí do Pieninského národného parku (PIENAP), ktorý je atraktívnou a často vyhľadávanou turistickou lokalitou.

Názov obce sa odvodzuje od líp, ktorým sa tu dobre darí dodnes. V obci žije 969 obyvateľov (stav k 31.12.2013), z ktorých je prevažná väčšina slovenskej národnosti a gréckokatolíckeho vyznania ... Viac o Veľkom Lipníku v sekcii O obci.

Obec Veľký Lipník - mapa, prehliadka obce, počasie v obci

Album - album.velkylipnik.sk

Fotografie obce, jej okolia, turistických atrakcií, ale aj dokumenty, správy z diania v obci aj mimo nej a ďalšie zaujímavé informácie určené pre občanov obce a návštevníkov tejto stránky nájdete v albume obce.


Podnikajte v obci    Projekt EÚ - Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Obecný kalendár

Dnes je Piatok, 9. December 2016
(49 . týždeň)

Prevod majetku obce ( pdf )

Zápis do kroniky obce za rok 2015 - návrh

Záverečný účet obce 2015 (pdf )

PHRSR (Veľký Lipník )
 

Foto zo života v obci v roku 2015

Reprezentačný ples 14.2.2015 (foto)

Fašiangová sobota (foto) 

Dokumenty k pripomienkovaniu

Nájdete na úradnej tabuli v sekcii Dokumenty k pripomienkovaniu

Zasadnutia obecného zastupiteľstva - rok 2015

Termíny riadnych zasadnutí

Kultúrne a športové podujatia - rok 2015

Kalendár podujatí organizovaných obcou v príprave.

Úradné hodiny

Úradné hodiny obecného úradu a matriky.


Vetvička z lipy